KKDIK HİZMET KAPSAMI
Ön Kontrol: İthal edilen ve/veya imal edilen ürünlerin tonaj ve kapsamının incelenmesi
Kayıtlı olmayan ve/veya kapsam dışı olanlar için “KKDİK MUAFİYET BEYANNAMESİ” hazırlanması
Ön kayıt (Ön-MBDF) Maddelerin kimliği, analitik tanımlama
Veri toplama ve değerlendirme
Veri boşluğu analizi
Test Stratejisinin Belirlenmesi ve Verilerden Feragat
QSAR’lar, Veri tahmini ve değerlendirme
Risk Değerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Kimyasal Güvenlik Raporunun Hazırlanması ve KDU onayı
Tam KKDIK Kayıt Dosyası Hizmetleri
Daimi danışmanlık anlaşması bulunan firmaların konsorsiyumlarda temsil edilmesi
“3. “parti temsili” hizmetleri
Alt Kullanıcı için tedarikçilerden kayıt beyanı alınması
Kayıttan sonra, Bakanlık ve Konsorsiyum için bilgilerin güncellenmesi.