KKDIK HİZMET KAPSAMI
KKDİK hizmeti kapsamında, ONAY aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir.

Envanter İnceleme Hizmeti

 • Ürünlerinizin listesi, SDS’leri ve yıllık tonajları geldikten sonra maddelerin KKDIK ve SEA muafiyet/kapsam kontrolü 

• Kapsam ve muafiyete göre izlenecek aksiyonların belirlenmesi 

• Muaf olan maddelerin tespiti sonrası Muafiyet Deklarasyonu 

• Tespit edilen maddelerinizin Ön Kayıt ve SEA Bildirimlerinin tamamlanması 

• Son durum raporunun sunulması  

KKDİK Ortak Kayıt 

• Lider Kayıtçı ile iletişim kurarak Veri Erişim Ücreti ve bu ücretin ödeme süreçlerini öğrenmek

• Lider Kayıtçıdan gelecek “SIP” dosyasına istinaden aynılık kontrolü 

• Beyan edilen tonaj bandındaki Ortak Kayıt dosyasının KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) üzerinden oluşturulması 

• KDU tarafından Ortak Kayıt dosyasındaki bilgilerin kontrolü ve onayı 

• Ortak Kayıt dosyasının sisteme bildirimi  

AB REACH Konsorsiyum/Lider Kayıtçı İletişimi 

• Lider kayıt dosyası bulunmayan maddeler için AB REACH konsorsiyumu ya da lider kayıtçısı ile iletişime geçilmesi 

 • Veri sahipleri ile KKDİK için Veri Kullanım Hakkı ve test verisine atıfta bulunma hakkı konusunda görüşme yapılması 

 • Konsorsiyum üyesi olunan ve olunmayan maddelerde, konsorsiyum dışında veri sahipleri mevcut ise ilgili firmalarla iletişime geçilip veri hakları alımı için görüşme sağlanması 

 • İletişim sırasında yönlendirme ve bilgilendirme yapılması, sürecin hem uluslararası bilgi ve fikir mülkiyeti kanunlarına hem yerel yönetmeliğe uygun devam etmesi için rehberlik ve danışmanlık 

 • Madde veri kullanım hakkı ve olası alt lisanslama ile ilgili yönlendirme, raporlama ve süreç hakkında öneri sunulması   

KKDİK Lider Kayıt 

• ONAY’a temin edilen “i6z” uzantılı İngilizce Lider Kayıt dosyasının çevirisi ve adaptasyonu 

• Beyan edilen tonaj bandındaki Lider Kayıt dosyasının KKS Sistemi üzerinden oluşturulması 

• KDU tarafından Lider Kayıt dosyasındaki bilgilerin kontrolü ve onayı 

• KDU tarafından Lider Kayıt dosyasının incelendiğini belirten, taraflarca imzalanmış sözleşmenin KKS’ye eklenmesi 

• KKS’de Lider Kayıtçı beyanlarının gerçekleştirilmesi 

• Lider Kayıt dosyasının sisteme bildirimi 

.   

KGR Hazırlama 

• Verilecek kullanım alanına göre, KGDRS modülü üzerinden KGR hazırlanması 

• Lider Kayıtçı firmanın KGR paylaşmaması durumunda Lider Kayıtçı için ortak kaydı KGR hazırlanması

MBDF Yönetimi 

• Lider Kayıtçısı olunan maddelerde Firmanız ile Ortak Kayıtçılar arasındaki iletişimin sağlanması 

• Veri Erişim Ücretleri tespiti için danışmanlık 

• Veri Erişim Ücretlerinin Ortak Kayıtçılara duyurulması 

• Ortak Kayıtçıların talebi halinde Ortak Kayıt Sözleşmesinin iletilmesi 

• Ortak Kayıtçıların Veri Erişim Ücretlerini ödemeleri halinde Lider Kayıtçının onayına istinaden KKS üzerinden Ortak Kayıtçılara Veri Erişimi İzni verilmesi