KKDIK KAYIT İŞLEMLERİ
31/12/2023 tarihinden önce tek başına veya karışım halinde üretilen veya ithal edilen maddeler için yıllık miktarı bir ton ve üzeri ise 31/12/2020 ile 31/12/2023 tarihleri ​​arasındaki kayıt hükümleri uygulanır. 
 
Bu süreçte izlemeniz gereken yolun bazı önemli yönleri aşağıda listelenmiştir: 
 
1. Öğe Bilgi Değişim Forumu’na (SISF) katılmak isteyen firmalar, MBDF öncesi sunumlarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamalıdır. 
 
2. KKDİK Yönetmeliğinin 12. Maddesi Uyarınca 
 
Birden fazla üretici/ithalatçı tarafından üretilen/ithal edilen maddeler için ortak kayıt dosyası gönderilir. Bunun için; Pre-MBDF gönderilen itemlerin MBDF sorgulaması yapılır. MBDF’deki şirketlerle iletişime geçilir. 
 
3. MBDF’de Lider şirketin kim olacağı belirlenir. 
 
4. MBDF’de yer alan test verileri, veri paylaşımı, verilere erişim hakkı ve maliyet paylaşımı ile ilgili hususlar lider firma tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. 
 

5. Lider firma; Bakanlığa KKS üzerinden lider olduğunu beyan ediyor. Bu konu ile ilgili bilgilendirme yakın zamanda yapılacaktır. 
 
6. Lider firma lider olduğunu Bakanlığa bildirdikten sonra tescil dosyasını gönderebilir. 
 
7. Lider firmalar belirlendikten sonra; Önde gelen Firma bilgileri makalenin MBDF sorgulamasında diğer firmalar tarafından görülebilir. 
 
8. Lider firma tescil dosyasını gönderdiğinde dosyasında üye firmaları da belirtir. 
 
Lider firma kayıt dosyasını gönderdikten sonra, üye firmalar söz konusu kalem için kayıt dosyasının ilgili bölümlerini Üye olarak doldurup göndermeye yetkilidir. 
 
9. Lider firma, kayıt tipi şablonu olarak MBDF’deki en yüksek tonajı seçer ve ilgili alanları doldurur. Bölüm 1.1’de kendi şirketinin tonaj bilgilerini vermekte ve kendi tonaj aralığı bazında tescil ücretini ödemektedir. 
 
10. Üye firmalar “KKDİK Kayıt Üye Başvurusu Genel” kayıt tipi şablonunu seçer. Kayıt ücretini kendi tonaj aralığına göre öder. 
 
11. Kimyasal Güvenlik Raporlama Aracı CHESAR, en geç 2021 yılının son çeyreğine kadar sisteme entegre edilecektir. Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlamakla yükümlü olan firmalar (yılda 10 ton ve üzeri miktarlarda üretilen/ithal edilen maddeler için) aracın sisteme entegrasyonunun tamamlanmasını bekleyebilir. Bu süreçte KKS’de yer alan bilgi gereksinimleri ile ilgili alanları doldurarak verilerini sistemde tutabilirler. 
 
 
Alt Kullanıcılar ile ilgili olarak; 
 
12. Bu süreçte tedarik zincirinde bilgi aktarımı son derece önemlidir. Üreticiler/ithalatçılar ve alt kullanıcılar arasındaki bu iletişim etkili olmalı ve ticari ilişkilerde netleştirilmelidir. Alt kullanıcıların tedarikçilerinden; kullanımlarının ayrıntılarını kayıt dosyasına ekleyeceklerine dair bir açıklama, süreci etkinleştirecektir. 
 
13. KKDIK Yönetmeliği’nin 5. Bölümü uyarınca alt kullanıcıların KKS’ye giriş yapmasını gerektiren durumlar için kullanılacak Alt Kullanıcı modülü 3 Ocak 2022 tarihinde hizmete açılacaktır.